Gde sve je muzika

Do mene više ne dopiru zvuci

Uteha da misli nisu moje još jedna je misao

Nisu moje ni reči o vremenu o kojem ne znamo ništa

Jesmo li, hoćemo li biti zgaženi otisak na zemlji ili na nebu

Kad utihnu strahovi prepustiću se reci

Ne brini, ne tonem

Opipavam puls beskraja

Do slutnje preobražaja tišine u muziku

Zadržavam dah i nastavljam

da plutam…

Dijana Redžić